Đô-la Úc (AUD)

Đồng đô-la Úc là đồng tiền của Khối Thịnh vượng chung Úc và các đảo độc lập của họ. AUD là mã tiền tệ của đồng tiền này. Đồng tiền này có ký hiệu là $, nhưng có thể được viết là A$ hoặc AU$ để phân biệt với các loại tiền đô-la khác. AUD thường được giao dịch nhiều nhất trên thị trường thế giới với đồng bảng Anh, và là một loại tiền tệ pháp định. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ năm thế giới, sau đồng đô-la Mỹ, euro, yên Nhật và bảng Anh. Thừa số chuyển đổi của đồng AUD có 5 hàng số có nghĩa.

Tên loại tiền tệ

Đô-la Úc

A$

Tỷ giá chuyển đổi AUD

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý.Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Đô-la Úc