Đô-la Singapore (SGD)

Đồng đô-la Singapore là đồng tiền chính thức của Singapore. Ký hiệu của đồng tiền này thường được ghi là $, tuy nhiên S$ cũng được sử dụng để tránh nhầm lẫn với các loại tiền đô-la khác. Mã tiền tệ của nó là SGD. Đồng đô-la này là một loại tiền pháp định và được coi là đồng tiền tốt thứ hai cho những nhà đầu tư dài hạn (chỉ sau đồng đô-la New Zealand). Đồng đô-la Singapore thường được giao dịch nhiều nhất với rupee Ấn Độ. Thừa số chuyển đổi của đồng đô-la có 6 hàng số có nghĩa.

Tên loại tiền tệ

Đô-la Singapore

Ký hiệu tiền tệ

S$

Tỷ giá chuyển đổi SGD

  Rupee Ấn Độ Ringgit Malaysia Đô-la Mỹ Peso Philippines Rupiah Indonesia Đô-la Hồng Kông Đô-la Úc Euro
Từ Đô-la Singapore 54,82650 3,08303 0,72868 36,76900 10491,10000 5,67945 1,04126 0,64428
Đến Đô-la Singapore 0,01824 0,32436 1,37235 0,02720 0,00010 0,17607 0,96037 1,55213

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Đô-la Singapore