Ringgit Malaysia (MYR)

Đồng ringgit Malaysia là đồng tiền chính thức của Malaysia. Mã tiền tệ của đồng tiền này là MYR và ký hiệu của nó là RM. Thừa số chuyển đổi của đồng tiền này có 6 hàng số có nghĩa, đồng tiền này là một đồng tiền pháp định. Đồng ringgit được biết đến trên thế giới là một đồng tiền ổn định.

Tên loại tiền tệ

Ringgit Malaysia

Ký hiệu tiền tệ

RM

Tỷ giá chuyển đổi MYR

  Rupee Ấn Độ Đô-la Mỹ Đô-la Singapore Rupiah Indonesia Peso Philippines Rupee Pakistan Baht Thái Taka Bangladesh
Từ Ringgit Malaysia 17,76090 0,23635 0,32399 3402,86000 11,92980 41,71590 8,01111 20,27890
Đến Ringgit Malaysia 0,05630 4,23100 3,08652 0,00029 0,08382 0,02397 0,12483 0,04931

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Ringgit Malaysia