Đô-la Brunei (BND)

Tên loại tiền tệ

Đô-la Brunei

Ký hiệu tiền tệ

B$

Tỷ giá chuyển đổi BND

  Ringgit Malaysia Rupee Ấn Độ Đô-la Mỹ Peso Philippines Bảng Anh Rupiah Indonesia Đô-la Úc Đô-la Singapore
Từ Đô-la Brunei 3,09168 54,74800 0,72934 36,81720 0,54679 10431,40000 1,02371 1,00000
Đến Đô-la Brunei 0,32345 0,01827 1,37110 0,02716 1,82884 0,00010 0,97684 1,00000

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Đô-la Brunei