Franc Thụy Sĩ (CHF)

Đồng franc Thụy Sĩ là đồng tiền của Thụy Sĩ. Đồng franc Thụy Sĩ thường được giao dịch nhiều nhất với đồng euro. Đồng franc được đại diện bởi ký hiệu ‘Fr’, ‘SFr’ hay ‘FS’, và mã tiền tệ của đồng tiền này là CHF. Đồng franc Thụy Sĩ là một đồng tiền pháp định, và thừa số chuyển đổi của nó có 6 hàng số có nghĩa. Đồng franc Thụy Sĩ được gọi là franken trong tiếng Đức, franc trong tiếng Pháp và Romania, và franco trong tiếng Ý.

Tên loại tiền tệ

Franc Thụy Sĩ

SFr.

Tỷ giá chuyển đổi CHF

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý.Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Franc Thụy Sĩ