Ελβετικό Φράγκο (CHF)

Το ελβετικό φράγκο είναι το νόμισμα της Ελβετίας. Η πιο διάσημη συναλλαγή του ελβετικού φράγκου είναι με το ευρώ. Το φράγκο αντιπροσωπεύεται από το σήμα Fr’ ή ‘SFr’ ή ‘FS’, και ο νομισματικός κώδικας είναι CHF. Το ελβετικό φράγκο είναι παραστατικό νόμισμα, κι έχει 6 ψηφία μετατροπής. Στα γερμανικά, το ελβετικό φράγκο ονομάζεται franken, στα γαλλικά και ρουμανικά franc, και franco στα ιταλικά.

Ονομασία νομίσματος

Ελβετικό Φράγκο

SFr.

Συναλλαγματική ισοτιμία CHF

Προσοχή στις παραπλανητικές ισοτιμίες.Οι τράπεζες και οι παραδοσιακοί πάροχοι συναλλάγματος, συχνά έχουν επιπλέον χρεώσεις, τις οποίες μετακυλύουν σε σένα, μέσω της παραπλανητικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η εφαρμογή έξυπνης τεχνολογίας, μας κάνει πιο αποδοτικούς, οπότε παίρνεις την καλύτερη ισοτιμία. Κάθε φορά.

Όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Φράγκο Ελβετίας