Lari Gruzia (GEL)

Đồng lari Georgia là đồng tiền chính thức của Gruzia. Đồng tiền này thường được chuyển nhiều nhất sang đô-la Mỹ. Mã tiền tệ của đồng lari là GEL, với ký hiệu là ₾. Ký hiệu này được đưa vào sử dụng bởi Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Georgia (NBG) từ tháng 7 năm 2014. Nó là một hình tròn 3/4 với góc 1/4 phải bên dưới được mở ra. Nó có hai đường dọc song song ở chỏm và nằm trên một mặt phẳng dài bằng đường kính của nó. Ký hiệu này có nguồn gốc một phần từ cuộc thi thiết kế ký hiệu năm 2013. Mục đích của nó là dễ viết và gợi nhớ đến bảng chữ cái Georgia.

Tên loại tiền tệ

Lari Gruzia

Ký hiệu tiền tệ

Tỷ giá chuyển đổi GEL

  Đô-la Mỹ Euro Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Rupee Ấn Độ Rúp Nga Bảng Anh Dram Armenia Rial Qatar
Từ Lari Gruzia 0,32026 0,28279 1,17633 24,03650 23,74700 0,24098 155,88500 1,17424
Đến Lari Gruzia 3,12250 3,53623 0,85010 0,04160 0,04211 4,14965 0,00641 0,85162

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Lari Gruzia