Franc CFP (XPF)

Tên loại tiền tệ

Franc CFP

Ký hiệu tiền tệ

Tỷ giá chuyển đổi XPF

  Đô-la Mỹ Đô-la Úc Bảng Anh Đô-la Canada Euro Đô-la New Zealand Rupee Ấn Độ Đô-la Hồng Kông
Từ Franc CFP 0,00946 0,01352 0,00715 0,01216 0,00837 0,01402 0,71197 0,07375
Đến Franc CFP 105,68000 73,95490 139,83600 82,24760 119,52400 71,30760 1,40455 13,55880

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Franc CFP