Shilling Uganda (UGX)

Tên loại tiền tệ

Shilling Uganda

Ký hiệu tiền tệ

Ush

Tỷ giá chuyển đổi UGX

  Đô-la Mỹ Rupee Ấn Độ Bảng Anh Euro Shilling Kenya Đô-la Canada Rand Nam Phi Đô-la Úc
Từ Shilling Uganda 0,00028 0,02105 0,00021 0,00025 0,03156 0,00036 0,00458 0,00039
Đến Shilling Uganda 3566,00000 47,50550 4756,51000 4036,36000 31,68370 2788,55000 218,48900 2540,60000

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Shilling Uganda