Naira Nigeria (NGN)

Đồng naira là đồng tiền của Nigeria. Mã tiền tệ cho đồng naira là NGN, và ký hiệu của nó là ₦. Giao dịch chuyển đổi phổ biến nhất của đồng naira là NGN sang USD. Đây là một loại tiền tệ pháp định. Thừa số chuyển đổi của NGN có 4 hàng số có nghĩa.

Tên loại tiền tệ

Naira Nigeria

Tỷ giá chuyển đổi NGN

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý.Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Naira Nigeria