Rupee Pakistan (PKR)

Đồng rupee Pakistan là đồng tiền của Pakistan. Mã tiền tệ của rupee là PKR, được viết là ‘Rs’ hoặc روپیہ trong tiếng Urdu. Ở Pakistan, đồng rupee đôi khi còn được đánh vần là ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, hoặc ‘rupiyah’. Đồng rupee Pakistan hiện đại được lưu hành sau khi đồng Raj Anh được ngừng sử dụng vào năm 1947. Đây là một loại tiền tệ pháp định.

Tên loại tiền tệ

Rupee Pakistan

Ký hiệu tiền tệ

Tỷ giá chuyển đổi PKR

  Đô-la Mỹ Bảng Anh Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Euro Rupee Ấn Độ Đô-la Canada Riyal Ả Rập Xê Út Đô-la Úc
Từ Rupee Pakistan 0,00568 0,00427 0,02086 0,00503 0,42658 0,00724 0,02130 0,00796
Đến Rupee Pakistan 176,10000 234,30100 47,94320 198,65800 2,34425 138,10100 46,94250 125,63000

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Rupee Pakistan