Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (AED)

Đồng dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất là đồng tiền của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đồng dirham có mã tiền tệ được viết tắt là AED, với ký hiệu là د.إ. Các từ viết tắt không chính thức bao gồm ‘Dhs’ và ‘DH’. Đồng tiền được giao dịch nhiều nhất với AED là rupee Ấn Độ (INR sang AED). Đồng dirham là một loại tiền tệ pháp định, thừa số chuyển đổi của nó có 6 hàng số có nghĩa.

Tên loại tiền tệ

Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Ký hiệu tiền tệ

د.إ

Tỷ giá chuyển đổi AED

  Rupee Ấn Độ Đô-la Mỹ Peso Philippines Rupee Pakistan Bảng Anh Euro Đô-la Úc Rand Nam Phi
Từ Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 20,48440 0,27225 13,73770 48,05210 0,20575 0,24072 0,38904 4,37824
Đến Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 0,04882 3,67310 0,07279 0,02081 4,86025 4,15428 2,57044 0,22840

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất