Tân Đài tệ Đài Loan (TWD)

Tên loại tiền tệ

Tân Đài tệ Đài Loan

Ký hiệu tiền tệ

NT$

Tỷ giá chuyển đổi TWD

  Đô-la Singapore Đô-la Mỹ Ringgit Malaysia Đô-la Hồng Kông Peso Philippines Rupiah Indonesia Yên Nhật Đô-la Canada
Từ Tân Đài tệ Đài Loan 0,04920 0,03588 0,15211 0,27984 1,81140 513,22300 4,06577 0,04589
Đến Tân Đài tệ Đài Loan 20,32530 27,86800 6,57419 3,57353 0,55206 0,00195 0,24596 21,79230

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Tân Đài tệ Đài Loan