Florin Aruba (AWG)

Tên loại tiền tệ

Florin Aruba

Ký hiệu tiền tệ

ƒ

Tỷ giá chuyển đổi AWG

  Đô-la Mỹ Euro Peso Philippines Bảng Anh Yên Nhật Đô-la Canada Đô-la Úc Franc Thụy Sĩ
Từ Florin Aruba 0,55249 0,48811 27,88950 0,41420 62,59940 0,70652 0,77547 0,51061
Đến Florin Aruba 1,81000 2,04874 0,03586 2,41427 0,01597 1,41539 1,28953 1,95845

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Florin Aruba