Peso Colombia (COP)

Đồng peso Colombia là đồng tiền chính thức của Colombia. Đồng tiền này thường được giao dịch nhất với đồng đô-la Mỹ (USD). Mã tiền tệ của đồng peso là COP. Ký hiệu chính thức của đồng peso là $. Để tránh nhầm lẫn, mã tiền tệ của đồng tiền này đôi khi được viết tắt là COP$. Peso có nghĩa là ‘khối lượng’ hay ‘pound’ trong tiếng Tây Ban Nha, theo pound của Anh. Người Colombia có thể quen gọi đồng peso bằng các từ ‘plata’, nghĩa là bạc; ‘billete’, vé; ‘biyuyo’; ‘lucas’; hoặc ‘marmaja’.

Tên loại tiền tệ

Peso Colombia

Ký hiệu tiền tệ

$

Tỷ giá chuyển đổi COP

  Đô-la Mỹ Đô-la Canada Bảng Anh Euro Đô-la Úc Peso Mexico Real Brazil Peso Argentina
Từ Peso Colombia 0,00026 0,00033 0,00019 0,00023 0,00036 0,00538 0,00142 0,02603
Đến Peso Colombia 3894,00000 3076,19000 5142,03000 4409,37000 2794,72000 186,02000 703,75800 38,40990

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Peso Colombia