Franc CFA Tây Phi (XOF)

Tên loại tiền tệ

Franc CFA Tây Phi

Ký hiệu tiền tệ

CFA

Tỷ giá chuyển đổi XOF

  Đô-la Mỹ Euro Rupee Ấn Độ Bảng Anh Rand Nam Phi Cedi Ghana Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Đô-la Úc
Từ Franc CFA Tây Phi 0,00172 0,00152 0,12938 0,00130 0,02765 0,01060 0,00632 0,00246
Đến Franc CFA Tây Phi 581,55500 657,73900 7,72921 769,51400 36,16250 94,33170 158,32800 406,97200

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Franc CFA Tây Phi