Đồng Việt Nam (VND)

Tiền đồng là đồng tiền của Việt Nam. Tiền đồng thường được chuyển đổi nhiều nhất sang đô-la Mỹ. Mã tiền tệ của đồng Việt Nam là VND, đồng tiền này cũng được đại diện bởi ký tự ₫, hoặc đơn giản là ‘D’. Phiên bản hiện tại của đồng Việt Nam đã được lưu hành kể từ năm 1978. VND là một đồng tiền pháp định, với thừa số chuyển đổi gồm 4 hàng số có nghĩa.

Tên loại tiền tệ

Đồng Việt Nam

Ký hiệu tiền tệ

Tỷ giá chuyển đổi VND

  Đô-la Mỹ Đô-la Úc Đô-la Singapore Rupee Ấn Độ Ringgit Malaysia Bảng Anh Peso Philippines Đô-la Canada
Từ Đồng Việt Nam 0,00004 0,00006 0,00006 0,00331 0,00019 0,00003 0,00223 0,00006
Đến Đồng Việt Nam 22679,00000 16157,70000 16540,70000 302,12500 5350,08000 30250,40000 449,26700 17734,60000

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Đồng Việt Nam