Ouguiya Mauritanie (MRU)

Tên loại tiền tệ

Ouguiya Mauritanie

Ký hiệu tiền tệ

UM

Tỷ giá chuyển đổi MRU

  Đô-la Mỹ Euro Bảng Anh Rupee Ấn Độ Yên Nhật Rúp Nga Đô-la Úc Rand Nam Phi
Từ Ouguiya Mauritanie 0,02757 0,02435 0,02067 2,06933 3,12350 2,08284 0,03869 0,44993
Đến Ouguiya Mauritanie 36,27500 41,05970 48,38540 0,48325 0,32015 0,48011 25,84410 2,22257

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Ouguiya Mauritanie