Ngultrum Bhutan (BTN)

Tên loại tiền tệ

Ngultrum Bhutan

Ký hiệu tiền tệ

Nu.

Tỷ giá chuyển đổi BTN

  Rupee Ấn Độ Đô-la Mỹ Peso Philippines Euro Bảng Anh Yên Nhật Đô-la Canada Đô-la Úc
Từ Ngultrum Bhutan 1,00119 0,01335 0,67247 0,01177 0,01003 1,50862 0,01708 0,01875
Đến Ngultrum Bhutan 0,99882 74,93250 1,48705 84,93600 99,67900 0,66286 58,55020 53,33700

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Ngultrum Bhutan