Vatu Vanuatu (VUV)

Tên loại tiền tệ

Vatu Vanuatu

Ký hiệu tiền tệ

VT

Tỷ giá chuyển đổi VUV

  Đô-la Úc Đô-la Mỹ Đô-la New Zealand Đô-la Canada Peso Philippines Euro Bảng Anh Yên Nhật
Từ Vatu Vanuatu 0,01248 0,00889 0,01303 0,01137 0,44871 0,00785 0,00666 1,00716
Đến Vatu Vanuatu 80,15060 112,50000 76,74190 87,97310 2,22861 127,33900 150,05800 0,99289

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Vatu Vanuatu