Real Brazil (BRL)

Đồng real Brazil là đồng tiền chính thức của Brazil. Đồng tiền này được phát hành để chống lạm phát cao; nó đã thay thế đồng cruzeiro từ ngày 1 tháng Bảy năm 1994. Mã tiền tệ của đồng real Brazil là BRL, ký hiệu là R$. Số nhiều của đồng real trong tiếng Anh là “reais”.

Tên loại tiền tệ

Real Brazil

Ký hiệu tiền tệ

R$

Tỷ giá chuyển đổi BRL

  Đô-la Mỹ Euro Rupee Ấn Độ Bảng Anh Đô-la Canada Yên Nhật Franc Thụy Sĩ Đô-la Úc
Từ Real Brazil 0,17557 0,15501 13,17800 0,13208 0,22484 19,84360 0,16154 0,24726
Đến Real Brazil 5,69580 6,45106 0,07588 7,57143 4,44759 0,05039 6,19041 4,04430

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Real Brazil