Đô-la Quần đảo Cayman (KYD)

Tên loại tiền tệ

Đô-la Quần đảo Cayman

Ký hiệu tiền tệ

$

Tỷ giá chuyển đổi KYD

  Đô-la Mỹ Bảng Anh Euro Yên Nhật Đô-la Canada Đô-la Úc Franc Thụy Sĩ Rupee Ấn Độ
Từ Đô-la Quần đảo Cayman 1,20482 0,90326 1,06442 136,51200 1,54072 1,69109 1,11349 90,43980
Đến Đô-la Quần đảo Cayman 0,83000 1,10710 0,93948 0,00733 0,64905 0,59133 0,89807 0,01106

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Đô-la Quần đảo Cayman