Bảng Saint Helena (SHP)

Tên loại tiền tệ

Bảng Saint Helena

Ký hiệu tiền tệ

£

Tỷ giá chuyển đổi SHP

  Đô-la Canada Đô-la Mỹ Euro Bảng Anh Yên Nhật Đô-la Úc Franc Thụy Sĩ Rupee Ấn Độ
Từ Bảng Saint Helena 1,70611 1,33415 1,17868 1,00022 151,16600 1,87262 1,23302 100,14800
Đến Bảng Saint Helena 0,58613 0,74954 0,84840 0,99977 0,00662 0,53401 0,81102 0,00999

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Bảng Saint Helena