Rufiyaa Maldives (MVR)

Tên loại tiền tệ

Rufiyaa Maldives

Ký hiệu tiền tệ

MVR

Tỷ giá chuyển đổi MVR

  Rupee Ấn Độ Đô-la Mỹ Rupee Sri Lanka Ringgit Malaysia Rupee Pakistan Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Rupiah Indonesia Peso Philippines
Từ Rufiyaa Maldives 4,85543 0,06468 13,09830 0,27419 11,36800 0,23759 925,12900 3,26520
Đến Rufiyaa Maldives 0,20595 15,46000 0,07635 3,64709 0,08797 4,20898 0,00108 0,30626

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Rufiyaa Maldives