Tenge Kazakhstan (KZT)

Tên loại tiền tệ

Tenge Kazakhstan

Ký hiệu tiền tệ

Tỷ giá chuyển đổi KZT

  Đô-la Mỹ Rupee Ấn Độ Bảng Anh Euro Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Rupee Pakistan Đô-la Úc Đô-la Hồng Kông
Từ Tenge Kazakhstan 0,00228 0,17155 0,00172 0,00202 0,00837 0,40242 0,00326 0,01777
Đến Tenge Kazakhstan 438,60000 5,82925 580,35600 496,05700 119,40900 2,48499 306,93200 56,27260

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Tenge Kazakhstan