Dalasi Gambia (GMD)

Tên loại tiền tệ

Dalasi Gambia

Ký hiệu tiền tệ

D

Tỷ giá chuyển đổi GMD

  Đô-la Mỹ Bảng Anh Euro Yên Nhật Đô-la Canada Đô-la Úc Franc Thụy Sĩ Rupee Ấn Độ
Từ Dalasi Gambia 0,01896 0,01426 0,01673 2,14360 0,02428 0,02668 0,01744 1,42171
Đến Dalasi Gambia 52,75000 70,11790 59,75520 0,46651 41,18840 37,48680 57,35570 0,70338

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Dalasi Gambia