Peso Chile (CLP)

Đồng peso Chile là đồng tiền chính thức của Chile. Mã tiền tệ của đồng peso là CLP với ký hiệu là $. Có thể sử dụng ‘CLP$’ để phân biệt đồng tiền này với đồng đô-la Mỹ. Thừa số chuyển đổi của nó có 6 hàng số có nghĩa. Đồng peso là một đồng tiền pháp định.

Tên loại tiền tệ

Peso Chile

Ký hiệu tiền tệ

$

Tỷ giá chuyển đổi CLP

  Đô-la Mỹ Euro Bảng Anh Đô-la Úc Rupee Ấn Độ Peso Colombia Peso Argentina Peso Mexico
Từ Peso Chile 0,00119 0,00105 0,00090 0,00166 0,08995 4,63919 0,12078 0,02493
Đến Peso Chile 839,37000 949,99900 1108,05000 601,91200 11,11790 0,21555 8,27944 40,10540

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Peso Chile