Πέσο Χιλής (CLP)

Το πέσο Χιλής είναι το επίσημο νόμισμα της Χιλής. Ο κώδικας του νομίσματος για το πέσο είναι CLP και το επίσημο σύμβολο $. ‘CLP$’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωριστεί από το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο συναλλαγματικός του δείκτης έχει 6 σημαντικά ψηφία. Το πέσο είναι παραστατικό νόμισμα.

Ονομασία νομίσματος

Πέσο Χιλής

$

Συναλλαγματική ισοτιμία CLP

Προσοχή στις παραπλανητικές ισοτιμίες.Οι τράπεζες και οι παραδοσιακοί πάροχοι συναλλάγματος, συχνά έχουν επιπλέον χρεώσεις, τις οποίες μετακυλύουν σε σένα, μέσω της παραπλανητικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η εφαρμογή έξυπνης τεχνολογίας, μας κάνει πιο αποδοτικούς, οπότε παίρνεις την καλύτερη ισοτιμία. Κάθε φορά.

Όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Πέσο Χιλής