Πέσο Μεξικού (MXN)

Το πέσο του Μεξικό είναι το νόμισμα του Μεξικό. Ο νομισματικός του κώδικας είναι MXN και σύμβολό του το $. Για να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα νομίσματα, το πέσο αναγράφεται μερικές φορές ως M$, MX$, ή MEX$. Το σύμβολο MXN αντικατέστησε το πρώτιστως σύμβολο, MXP. Το πέσο έχει 6 ψηφία μετατροπής και είναι παραστατικό νόμισμα. Η πιο διάσημη συναλλαγή είναι με το δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ονομασία νομίσματος

Πέσο Μεξικού

Mex$

Συναλλαγματική ισοτιμία MXN

Προσοχή στις παραπλανητικές ισοτιμίες.Οι τράπεζες και οι παραδοσιακοί πάροχοι συναλλάγματος, συχνά έχουν επιπλέον χρεώσεις, τις οποίες μετακυλύουν σε σένα, μέσω της παραπλανητικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η εφαρμογή έξυπνης τεχνολογίας, μας κάνει πιο αποδοτικούς, οπότε παίρνεις την καλύτερη ισοτιμία. Κάθε φορά.

Όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Πέσο Μεξικού