ZMW (ZMW)

Tên loại tiền tệ

ZMW

Ký hiệu tiền tệ

ZK

Tỷ giá chuyển đổi ZMW

  Đô-la Mỹ Rupee Ấn Độ Rand Nam Phi Bảng Anh Đô-la Úc Euro Shilling Tanzania Đô-la Namibia
Từ ZMW 0,05629 4,22544 0,91873 0,04220 0,07901 0,04973 129,63700 0,91233
Đến ZMW 17,76500 0,23666 1,08846 23,69580 12,65670 20,10820 0,00771 1,09610

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi ZMW