ZMW (ZMW)

ชื่อสกุลเงิน

ZMW

สัญลักษณ์สกุลเงิน

ZK

อัตราแลกเปลี่ยน ZMW

  ดอลลาร์สหรัฐ รูปีอินเดีย แรนด์แอฟริกาใต้ ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร ดอลลาร์ออสเตรเลีย ยูโร ชิลลิงแทนซาเนีย ดอลลาร์นามิเบีย
จาก ZMW 0.06081 4.47738 0.89904 0.04452 0.08380 0.05185 141.01600 0.89897
เป็น ZMW 16.44500 0.22334 1.11229 22.46300 11.93250 19.28510 0.00709 1.11239

ระวังอัตราแลกเปลี่ยนราคาแพง ธนาคารและผู้ให้บริการแบบดั้งเดิมมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งพวกเขามักจะนำมาคิดเงินคุณด้วยการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของเราจะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งยังช่วยให้คุณได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมในทุกครั้งอีกด้วย

อัตราแลกเปลี่ยน ZMW ทั้งหมด