ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

ดอลลาร์แคนาดาเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศแคนาดา และถูกใช้เป็นสกุลเงินสำรองมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก รหัสของดอลลาร์แคนาดาคือ CAD และใช้สัญลักษณ์ $ สกุลเงินดังกล่าวจะออกโดย Bank of Canada และพิมพ์โดย Canadian Bank Note Company ในเมืองออตตาวา ทั้งนี้ดอลลาร์แคนาดาถือเป็นสกุลเงินทั่วไป

ชื่อสกุลเงิน

ดอลลาร์แคนาดา

C$

อัตราแลกเปลี่ยน CAD

ระวังอัตราแลกเปลี่ยนราคาแพงธนาคารและผู้ให้บริการแบบดั้งเดิมมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งพวกเขามักจะนำมาคิดเงินคุณด้วยการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของเราจะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งยังช่วยให้คุณได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมในทุกครั้งอีกด้วย

ชื่อดอลลาร์แคนาดา (CAD)
SymbolC$
Minor UnitCent (1/100 of a Dollar)
Minor Unit Symbol¢
Notes Freq Used$5, $10, $20, $50, $100
Coins Freq Used1¢, 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Central BankBank of Canada
ผู้ใช้แคนาดา

Facts Table for ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

The CAD ranks fifth among the most actively traded currencies in the Forex market, attracting significant interest from both institutions and individuals. Commonly nicknamed the Loonie, Buck, Huard, and Piastre (in French), the Canadian Dollar holds the status of a reserve currency within several central banks. Its recognition as a commodity currency stems from Canada's significant exports of raw materials.

Cultural Symbolism

Adorned with national icons and significant imagery, Canadian banknotes portray the nation's natural beauty, historic figures, and indigenous heritage. Each note tells a story, reflecting Canada's diverse cultural tapestry and natural landscapes.

Oversight by the Bank of Canada

The stability and value of the Canadian Dollar are overseen by the Bank of Canada. The advent of currency in Canada traces back to the early 1660s, when French settlers arrived, introducing coins to the region. The initial issuance of banknotes occurred in 1821 through the Montreal Bank, swiftly gaining prominence as a primary mode of transaction.

In 1841, as the Province of Canada under British rule, a currency known as the Canadian Pound was introduced. However, by 1858, the Canadian Dollar replaced the Pound, aligning its value with the US Dollar. During this transition, both US Dollars and British Gold Sovereigns were accepted as legal tender within Canada's boundaries.

Following Canadian Confederation, the government initiated the decimalization of the currency, issuing a new set of coins in the Dominion of Canada. The establishment of the Bank of Canada in 1934 marked the inception of banknotes, introduced a year later. Notably, the inaugural Loonie coin entered circulation in 1987, followed by the introduction of the two-dollar coin, commonly referred to as the Toonie, in 1996. A significant development occurred in 2011 when the Central Bank of Canada launched a novel series of banknotes printed on polymer material.

Future Trajectory

The Canadian Dollar's trajectory aligns with Canada's aspirations for economic growth and sustainability. Its adaptability to changing financial climates and position as a resilient currency bodes well for Canada's future economic pursuits.

อัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์แคนาดา ทั้งหมด