หยวนจีน (RMB) (CNY)

หยวนจีนเป็นสกุลเงินทางการของจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว เงินหยวนเป็นหน่วยฐานของสกุลเงินเหรินหมินปี้ (RMB) แต่บางครั้งก็เรียกแทนกันกับเงินเหรินหมินปี้ได้

ชื่อสกุลเงิน

หยวนจีน (RMB)

¥

อัตราแลกเปลี่ยน CNY

ระวังอัตราแลกเปลี่ยนราคาแพงธนาคารและผู้ให้บริการแบบดั้งเดิมมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งพวกเขามักจะนำมาคิดเงินคุณด้วยการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของเราจะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งยังช่วยให้คุณได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมในทุกครั้งอีกด้วย

ชื่อหยวนจีน (CNY)
สัญลักษณ์¥
หน่วยย่อยเจียว (คิดเป็น 1/10 ของหนึ่งหยวน)
สัญลักษณ์หน่วยย่อย
Notes Freq Used¥1, ¥5, ¥10, ¥20, ¥100
Coins Freq Used¥1, ¥5, 10, 50 Jiao
Central Bank ธนาคารแห่งประชาชนจีน People's Bank of China (PBOC)
ผู้ใช้จีน

Facts Table for หยวนจีน (CNY)

The official currency of China is the Chinese Yuan, people also say it as Renminbi. The CNY to USD exchange rate stands as the most widely used. The currency code for Chinese Yuan Renminbi is CNY, denoted by the symbol ¥.

ต้นกำเนิดของสกุลเงินจีน

Dating back over 3000 years, Chinese currency has its roots in both Ancient and Imperial China. In 1914, the Republic of China established the Silver Dollar as its official currency, complemented by the introduction of copper, fen, and nickel coins during the 1930s. However, silver's increased value led to a shift away from the silver standard. Consequently, in 1935, a new currency named Fǎbì was introduced.

จุดเริ่มต้นของหยวนทองและเงินหยวนเหรินหมินปี้ของจีน

In 1948, the Gold Yuan replaced the Fǎbì, marking a conversion rate of 1 Gold Yuan to 3 million Yuan Fǎbì. Simultaneously, the Yuan Renminbi (commonly referred to as RMB) was introduced to stabilise the Communist-controlled regions of mainland China. Subsequently, in 1955, a re-evaluation occurred, resulting in the introduction of a new Yuan Renminbi at a rate of 1 new Yuan to 10,000 old Yuan.

Renminbi in Global Exchange

During the period of a controlled economy, the Chinese Yuan Renminbi was pegged to unrealistic exchange values, leading to stringent currency regulations. As China's economy began opening up in 1978, the Yuan Renminbi was primarily utilised domestically, prompting foreigners to resort to exchange certificates, which consequently fostered a thriving black market.

From 1997 to 2005, the Chinese government fixed the exchange rate of the Yuan Renminbi to the US Dollar at an approximate rate of 8.3 CNY to 1 USD. In 2005, a more flexible exchange rate mechanism was introduced, readjusting the RMB to 8.1 Renminbi per US dollar. China initiated a pilot program in 2009, permitting certain businesses in regions like Guangdong and Shanghai to conduct trade with counterparts in Hong Kong, Macau, and select nations. This program has expanded nationwide and internationally. Furthermore, China has established direct currency trade agreements with Australia, Japan, Thailand, Russia, and Vietnam, bypassing the need to convert to the US Dollar. Presently, the Renminbi's value operates under a managed float, determined by a basket of foreign currencies.

อัตราแลกเปลี่ยน หยวนจีน ทั้งหมด