Bảng Quần đảo Falkland (FKP)

Tên loại tiền tệ

Bảng Quần đảo Falkland

Ký hiệu tiền tệ

£

Tỷ giá chuyển đổi FKP

  Đô-la Mỹ Rupee Ấn Độ Peso Philippines Rupee Pakistan Euro Bảng Anh Yên Nhật Đô-la Canada
Từ Bảng Quần đảo Falkland 1,32760 99,89020 66,99070 234,32100 1,17383 1,00333 149,78000 1,70583
Đến Bảng Quần đảo Falkland 0,75324 0,01001 0,01493 0,00427 0,85191 0,99669 0,00668 0,58622

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Bảng Quần đảo Falkland