Franc Djibouti (DJF)

Tên loại tiền tệ

Franc Djibouti

Ký hiệu tiền tệ

Fdj

Tỷ giá chuyển đổi DJF

  Đô-la Mỹ Rupee Ấn Độ Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Euro Bảng Anh Yên Nhật Đô-la Canada Đô-la Úc
Từ Franc Djibouti 0,00562 0,42156 0,02063 0,00496 0,00423 0,63505 0,00719 0,00791
Đến Franc Djibouti 178,02500 2,37216 48,46720 201,61300 236,62200 1,57468 139,01100 126,40700

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Franc Djibouti