Escudo Cabo Verde (CVE)

Tên loại tiền tệ

Escudo Cabo Verde

Ký hiệu tiền tệ

Esc

Tỷ giá chuyển đổi CVE

  Đô-la Mỹ Euro Bảng Anh Rupee Ấn Độ Yên Nhật Đô-la Canada Đô-la Úc Franc Thụy Sĩ
Từ Escudo Cabo Verde 0,01022 0,00903 0,00766 0,76706 1,15783 0,01307 0,01434 0,00944
Đến Escudo Cabo Verde 97,86000 110,76800 130,53100 1,30367 0,86369 76,52490 69,72040 105,88600

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Escudo Cabo Verde