Đô-la Belize (BZD)

Tên loại tiền tệ

Đô-la Belize

Ký hiệu tiền tệ

BZ$

Tỷ giá chuyển đổi BZD

  Đô-la Mỹ Rupee Ấn Độ Đô-la Canada Euro Bảng Anh Yên Nhật Đô-la Úc Franc Thụy Sĩ
Từ Đô-la Belize 0,49611 37,24020 0,63442 0,43829 0,37194 56,21120 0,69634 0,45850
Đến Đô-la Belize 2,01570 0,02685 1,57624 2,28157 2,68864 0,01779 1,43609 2,18102

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Đô-la Belize