Guilder Antille thuộc Hà Lan (ANG)

Tên loại tiền tệ

Guilder Antille thuộc Hà Lan

Ký hiệu tiền tệ

ƒ

Tỷ giá chuyển đổi ANG

  Đô-la Mỹ Euro Bảng Anh Rupee Ấn Độ Yên Nhật Đô-la Canada Đô-la Úc Franc Thụy Sĩ
Từ Guilder Antille thuộc Hà Lan 0,55486 0,49059 0,41933 41,74850 62,59950 0,71294 0,79289 0,50925
Đến Guilder Antille thuộc Hà Lan 1,80225 2,03834 2,38474 0,02395 0,01597 1,40264 1,26121 1,96366

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Guilder Antille thuộc Hà Lan