Đô-la Jamaica (JMD)

Tên loại tiền tệ

Đô-la Jamaica

Ký hiệu tiền tệ

J$

Tỷ giá chuyển đổi JMD

  Đô-la Mỹ Bảng Anh Đô-la Canada Euro Rupee Ấn Độ Đô-la Trinidad và Tobago Đô-la Đông Caribê Đô-la Úc
Từ Đô-la Jamaica 0,00645 0,00487 0,00828 0,00570 0,48496 0,04378 0,01747 0,00921
Đến Đô-la Jamaica 155,15000 205,29400 120,74900 175,47500 2,06204 22,84270 57,25090 108,57400

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Đô-la Jamaica