Lek Albania (ALL)

Tên loại tiền tệ

Lek Albania

Ký hiệu tiền tệ

Lek

Tỷ giá chuyển đổi ALL

  Đô-la Mỹ Euro Rupee Ấn Độ Bảng Anh Đô-la Canada Đô-la Úc Peso Philippines Rupiah Indonesia
Từ Lek Albania 0,00934 0,00826 0,70290 0,00706 0,01200 0,01335 0,47140 134,50100
Đến Lek Albania 107,04400 121,07000 1,42268 141,64400 83,31150 74,90940 2,12136 0,00743

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Lek Albania