Pataca Macau (MOP)

Tên loại tiền tệ

Pataca Macau

Ký hiệu tiền tệ

MOP$

Tỷ giá chuyển đổi MOP

  Peso Philippines Đô-la Mỹ Đô-la Hồng Kông Rupee Ấn Độ Ringgit Malaysia Đô-la Singapore Euro Đô-la Úc
Từ Pataca Macau 6,28173 0,12444 0,97044 9,34109 0,52750 0,17062 0,10994 0,17466
Đến Pataca Macau 0,15919 8,03600 1,03046 0,10705 1,89573 5,86099 9,09595 5,72525

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Pataca Macau