Pula Botswana (BWP)

Tên loại tiền tệ

Pula Botswana

Ký hiệu tiền tệ

P

Tỷ giá chuyển đổi BWP

  Rand Nam Phi Đô-la Mỹ Rupee Ấn Độ Bảng Anh Đô-la Úc Euro Naira Nigeria Shilling Kenya
Từ Pula Botswana 1,37251 0,08570 6,42707 0,06448 0,12070 0,07568 33,25160 9,64982
Đến Pula Botswana 0,72859 11,66860 0,15559 15,50880 8,28530 13,21410 0,03007 0,10363

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Pula Botswana