Евро (EUR)

Еврото е валутата на Европейския съюз (ЕС). ЕС е съюз от отделни нации, обединени под една управляваща структура. Понастоящем еврото е единната валута, заменила отделните валути на 19 от 28-те нации, които са се присъединили към ЕС и формират еврозоната. Еврото е фиатна валута.

Научете повече за еврото

Име на валутата

Евро

Валутни курсове на EUR

Внимавайте за неизгодни валутни курсове.Банките и традиционните доставчици често имат допълнителни разходи, които прехвърлят на Вас посредством надценка върху валутния курс. Нашата интелигентна технология ни позволява да сме по-ефективни, което означава, че получавате отличен курс. Всеки път.

Факти за еврото

Други наименования на еврото

В различните държави еврото може да се нарича и с други наименования. Например във Финландия можете да чуете наименованието „Еге“. В Испания хората използват „Паво“, а ирландците, които говорят английски език, може да наричат еврото „Йойо“.

Монети и банкноти на еврото

Монетите на еврото са налични в деноминациите 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, както и €1 и €2. Монетите имат стандартно изображение от едната страна, а от другата имат дизайн, свързан с държавата на емитиране. Понастоящем монетите и банкнотите на еврото се приемат навсякъде в еврозоната независимо от емитиралата ги държава.

Банкнотите от 5, 10, 20 и 50 евро са в общо обращение. Въпреки че съществуват банкноти от €100, €200 и €500, те обичайно не се приемат в обектите за търговия на дребно. Банкнотата от €500 понастоящем е в процес на изтегляне от обращение.

Често задавани въпроси за еврото

Всички валутни курсове за евро