Евро (EUR)

Еврото е валутата на Европейския съюз (ЕС). ЕС е съюз от отделни нации, обединени под една управляваща структура. Понастоящем еврото е единната валута, заменила отделните валути на 19 от 28-те нации, които са се присъединили към ЕС и формират еврозоната. Еврото е фиатна валута.

Научете повече за еврото

Име на валутата

Евро

Символ на валутата

Валутни курсове на EUR

  Щатски долар Индийска рупия Британска лира Австралийски долар Пакистанска рупия Швейцарски франк Филипинско песо Дирхам на Обединените арабски емирства
От Евро 1,05530 81,79630 0,84765 1,50039 210,87500 1,02745 55,13630 3,87617
Към Евро 0,94760 0,01223 1,17973 0,66649 0,00474 0,97328 0,01814 0,25799

Внимавайте за неизгодни валутни курсове. Банките и традиционните доставчици често имат допълнителни разходи, които прехвърлят на Вас посредством надценка върху валутния курс. Нашата интелигентна технология ни позволява да сме по-ефективни, което означава, че получавате отличен курс. Всеки път.

Факти за еврото

Други наименования на еврото

В различните държави еврото може да се нарича и с други наименования. Например във Финландия можете да чуете наименованието „Еге“. В Испания хората използват „Паво“, а ирландците, които говорят английски език, може да наричат еврото „Йойо“.

Монети и банкноти на еврото

Монетите на еврото са налични в деноминациите 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, както и €1 и €2. Монетите имат стандартно изображение от едната страна, а от другата имат дизайн, свързан с държавата на емитиране. Понастоящем монетите и банкнотите на еврото се приемат навсякъде в еврозоната независимо от емитиралата ги държава.

Банкнотите от 5, 10, 20 и 50 евро са в общо обращение. Въпреки че съществуват банкноти от €100, €200 и €500, те обичайно не се приемат в обектите за търговия на дребно. Банкнотата от €500 понастоящем е в процес на изтегляне от обращение.

Често задавани въпроси за еврото

Всички валутни курсове за Евро