Индийска рупия (INR)

Индийската рупия е валутата на Индия. Валутният код на рупията е INR, а символът ѝ е ₹. Този символ произхожда от индийския национален флаг и включва хоризонталните линии на флага. По принцип на чужденци не се разрешава да внасят или изнасят INR от Индия, така че обменът на валутата трябва да се извършва в страната.

Име на валутата

Индийска рупия

Валутни курсове на INR

Внимавайте за неизгодни валутни курсове.Банките и традиционните доставчици често имат допълнителни разходи, които прехвърлят на Вас посредством надценка върху валутния курс. Нашата интелигентна технология ни позволява да сме по-ефективни, което означава, че получавате отличен курс. Всеки път.

Всички валутни курсове за индийска рупия