Dinar Jordan (JOD)

Tên loại tiền tệ

Dinar Jordan

Ký hiệu tiền tệ

JD

Tỷ giá chuyển đổi JOD

  Đô-la Mỹ Euro Rupee Ấn Độ Dirham Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Riyal Ả Rập Xê Út Bảng Anh Đô-la Canada Bảng Ai Cập
Từ Dinar Jordan 1,41044 1,24707 106,12300 5,18068 5,29111 1,06593 1,81227 22,15800
Đến Dinar Jordan 0,70900 0,80188 0,00942 0,19303 0,18900 0,93815 0,55179 0,04513

Hãy cẩn thận với tỷ giá chuyển đổi bất hợp lý. Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thống thường có phụ phí mà họ tính cho bạn bằng cách áp dụng chênh lệch cho tỷ giá chuyển đổi. Công nghệ thông minh của chúng tôi giúp chúng tôi làm việc hiệu quả hơn – đảm bảo bạn có một tỷ giá hợp lý. Luôn luôn là vậy.

Tất cả tỷ giá chuyển đổi Dinar Jordan