ซวอตือโปแลนด์ (PLN)

ซวอตือโปแลนด์เป็นสกุลเงินทางการของโปแลนด์ และมียูโรเป็นคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมในการแลกเปลี่ยนกับซวอตือ รหัสสกุลเงินซวอตือคือ PLN และใช้สัญลักษณ์ zł โดยมีปัจจัยการแปลงของสกุลเงินจะประกอบไปด้วยตัวเลขนัยสำคัญ 6 หลัก ทั้งนี้ซวอตือโปแลนด์ถือเป็นสกุลเงินทั่วไป

ชื่อสกุลเงิน

ซวอตือโปแลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน PLN

ระวังอัตราแลกเปลี่ยนราคาแพงธนาคารและผู้ให้บริการแบบดั้งเดิมมักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งพวกเขามักจะนำมาคิดเงินคุณด้วยการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของเราจะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งยังช่วยให้คุณได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมในทุกครั้งอีกด้วย

ชื่อซลอตีโปแลนด์ (PLN)
สัญลักษณ์
หน่วยย่อยGrosz (1/100 of a Złoty)
สัญลักษณ์หน่วยย่อยgr
Notes Freq Usedzł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Coins Freq Used1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy, zł1, zł2
Central BankNational Bank of Poland (NBP)
ผู้ใช้โปแลนด์

Facts Table for ซลอตีโปแลนด์ (PLN)

The Polish Zloty serves as Poland's official currency, with PLN as its currency code and zł as its symbol.

Derived from the Polish adjective 'golden' in its masculine form, the word złoty has a close connection to the guilder, while its subunit, the grosz, is rooted in the groschen, akin to the English term 'groat.' It officially entered circulation on 28 February 1919, replacing its precursor, the Polish marka, and began circulating in 1924. The exclusive entities authorised for the production of złoty coins and banknotes are the Polish Security Printing Works (PWPW), established in Warsaw on 25 January 1919, and Mennica Polska, founded in Warsaw on 10 February 1766.

Due to inflation in the early 1990s, the currency underwent a redenomination. Thus, on 1 January 1995, a revaluation occurred, where 10,000 old złoty (PLZ) equated to one new złoty (PLN). As a member of the European Union, Poland is bound to embrace the euro upon fulfilling specific criteria, although no definite timeline exists for meeting these conditions.

The official currency symbol, zł, is constructed from the lowercase z and ł, representing the initial letters of "złoty." This symbol lacks a single representation in the Unicode Standard, although it was previously present in Polish typewriters and computers. The subunit symbol, 'grosz,' is depicted as lowercase gr.

Polish Złoty and the European Union

Upon Poland's accession to the European Union in May 2004, one of the commitments involved eventually adopting the euro, contingent upon meeting requisite stability standards. While discussions about entering the Eurozone have been significant, amendments to article 227 of the Constitution of the Republic of Poland would be necessary beforehand. Public sentiment, reflected in recent surveys commissioned by the European Commission, indicates approximately 60% support for adopting the Euro.

อัตราแลกเปลี่ยน ซลอตีโปแลนด์ ทั้งหมด