Uuring: Iga teine noor soovib oma tuleviku ettevõtlusega siduda

Kristi Rebane

Kantar Emor uuris Wise’i tellimusel käesoleva aasta aprillis Eesti 9.-12. klasside noortelt, kui huvitatud ollakse ettevõtlusalasest tulevikust. Ligi pooled vastanuist (47%) on huvitatud oma tuleviku ettevõtlusega sidumisest. Kindlalt on ettevõtjakarjääri kasuks otsustanud 12,6% vastanuist, tõenäoliseks peab seda võimalust 34,5% noortest.

Kui suure tõenäosusega soovid sa oma tuleviku ettevõtlusega siduda, luua oma ettevõte?

Mis noori ettevõtluse juures köidab?

Et mõista noorte motivatsiooni oma firma loomisel, uurisime, mida nad valiku juures kõige tähtsamaks peavad. Ettevõtlusalast karjääri kaaluvad vastanud peavad kõige olulisemaks võimalust tegeleda enda jaoks köitva tegevusega (78%). Väga oluliseks peetakse ka paindlikkust tööaja ja -koha suhtes (62%) ning iga teine (49%) hindab ettevõtluse juures loomingulist vabadust. Rahalist aspekti ehk võimalust palju teenida toob väga olulise põhjusena välja 38%. Iga kolmas noor (35%) peab oluliseks võimalust midagi reaalselt ära teha ning mõnda ühiskonnas olevat probleemi lahendada.

Mida pead ettevõtlusalase karjäärivaliku juures väga oluliseks?

Mida nähakse peamiste takistustena?

Need noored, kes ettevõtlusalast karjääri ei kaalu näevad peamise takistusena hea äriidee puudumist (53%). Sarnases ulatuses (36-39%) toodi välja vajalike teadmiste ja oskuste puudumist, suurt kaasnevat vastutust ning keerukust algkapitali leidmisel.

Mis eeskätt takistab sind ettevõtlusalasele karjäärile mõtlemast?

20 Under 20 võistlus

Noorte ettevõtjate toetamiseks korraldab Wise neljandat aastat järjest võistlust 20 Under 20. Osalema on oodatud kõik 16-19-aastased noored ettevõtjad Euroopas ning sel aastal esmakordselt ka Austraalias.

Eesti noorte kõrget ettevõtlushuvi näitavad ka 20 Under 20’i eelnevad aastad: kaks aastat tagasi jõudis üleeuroopalise võistluse 20 finalisti sekka kolm, eelmisel aastal lausa viis Eesti noort ettevõtjat. Ka üks eelmise aasta kahest võitjast, merevett puhastavaid turbamatte tootva DeepPeat’i asutaja Henri Pihelgas on pärit Eestist.

20 Under 20 võistluse auhinnad

Noorte äriideid hindab rahvusvaheline ettevõtjate ja investorite žürii, teiste seas ka Wise’i kaasasutaja, ettevõtja ja investor Taavet Hinrikus. Kõigi osalejate seast valitakse välja 20 finalisti, kes saavad auhindadeks:

  • 1 miljoni naela väärtuses tasuta rahvusvahelisi ülekandeid Wise’i ärikontoga
  • Tippmentorluse oma ala spetsialistidelt
  • Võimaluse teiste ettevõtjate ning kohtunikega võrgustikku luua

Lisaks antakse välja ka rahalised auhinnad:

  • 25 000 naela (või vastav summa eurodes) ühele või mitmele võitjale
  • 5000 naela (või vastav summa eurodes) silmapaistvale haridusidule, roheidule ning sotsiaalsele ettevõttele

Osalemiseks peab täitma lühikese küsimustiku ning saatma 45-sekundilise video, kus tuleb tutvustada iseennast, oma ettevõtet ning põhjendada, miks just sina peaksid olema üks 20 finalistist. Kogu info osalemise kohta leiab võistluse kodulehelt.

Uuring teostati Kantar Emori poolt ja Wise’i tellimusel perioodil 20.04.-28.04.2021.
Uuringus kasutati veebiintervjuude ehk CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) meetodit.
Uuringus osales 351 sihtrühma esindajat, valimi moodustamisel arvestati sihtrühma jaotumisega piirkonna ja elukoha tüübi (linn/maa) ja soo ning rahvuse lõikes.


*Palun vaadake kasutustingimusi ja teie piirkonna toote kättesaadavuse teavet või külastage lehte Wise’i tasud ja hinnad, et saada värskeimat teavet hindade ja tasude kohta.

See info on esitatud üldise teavitamise eesmärgil ning see ei kujuta endast Wise Payments Limitedi ega tema tütarettevõtete või sidusettevõtete juriidilist, maksualast ega muud laadi professionaalset nõuannet ning see pole mõeldud finantsnõustajalt või üheltki teiselt spetsialistilt nõu saamise asendamiseks.

Me ei esita mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi, garantiisid ega tagatisi selle teabe täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse kohta.

Raha ilma piirideta

Find out more

Tips, news and updates for your location