News

News

World, meet Wise

Today, we’re changing our name from TransferWise to Wise. Our customers now need us for more than money transfers. Sending, spending, and receiving money...

Kristo Käärmann
02.22.21 3 minute read

Personal Finance

Living Abroad

Living Abroad

Cách khôn ngoan để gửi tiền.

Bạn muốn tiết kiệm khi gửi tiền về Việt Nam? Có một cách khôn ngoan hơn, rẻ hơn để gửi tiền quốc tế. Khi bạn chuyển tiền với các nhà cung cấp truyền thống,...

Wise
04.16.21 2 minute read
Living Abroad

轻松便捷的汇款方式。

您在进行国际汇款时希望节省手续费?我们为您推荐一种更轻松、成本更低的国际汇款方式。 通过传统方式(例如银行、经纪人或 PayPal )进行汇款时,在货币兑换的环节通常需要支付很高的手续费。除了手续费,这些机构通常都会采用上浮汇率,加大您的汇款成本。 Wise...

Wise
04.16.21 1 minute read
Living Abroad

Cara bijak mengirim uang.

Ingin menabung saat Anda mengirim uang ke Indonesia? Ada cara yang lebih cerdas dan lebih murah untuk mengirim uang secara internasional. Saat Anda menukar...

Wise
04.15.21 2 minute read
Living Abroad

วิธีการของ wise ในการส่งเงิน

คุณส่งเงินไปประเทศไทยหรือไม่? มีวิธีการส่งเงินที่ชาญฉลาดและถูกกว่า เมื่อคุณแปลงสกุลเงินโดยใช้ผู้ให้บริการแบบดั้งเดิม เช่น ธนาคาร นายหน้า หรือ PayPal...

Wise
04.14.21 1 minute read

Travel Tips

Business

Tips, news and updates for your location