Разплащателна сметка УниКредит - наличните валути и конкретните такси на банката

Olesya Mets

Разплащателна сметка УниКредит е стандартна сметка, която ви предоставя възможността да управлявате паричните си средства лесно, бързо, сигурно и удобно.

Кои обаче са наличните валути на банката за откриване на разплащателна сметка и какви са конкретните такси за всяка една от тях? Този въпрос е съществен и за вас е важно да се информирате, преди да си откриете разплащателна сметка в УниКредит.

С Wise получавате актуална и точна информация за крайните такси, които дължите, още преди откриването на вашата сметка, а самото й откриване е напълно безплатно.

Спестете пари с Wise 💰

Какво представлява стандартната разплащателна сметка?

Извършването на разплащания - това е обичайното предназначение на стандартната разплащателна сметка. Подобна сметка може да бъде открита в най-различни чуждестранни валути и имате опцията да нареждате, получавате, теглите, внасяте и съхранявате парите си без ограничение¹.

По-голямата част от банките предоставят възможността за откриване на стандартна разплащателна сметка в BGN. С нея лесно можете да плащате данъци, такси, услуги за интернет и телефон, както и битови сметки за отопление, електроенергия, вода и други.

Предимствата и възможностите на разплащателна сметка УниКредит

Стандартната разплащателна сметка Уникредит Булбанк има много предимства и ви осигурява много възможности. По разплащателна сметка УниКредит можете:

 • да получавате и нареждате парични преводи в различни валути като BGN, EUR, USD, GBP и CHF
 • да извършвате други банкови операции и да заплащате битови сметки
 • да управлявате сметката си по всяко време чрез приложението Булбанк Мобайл

Можете да си откриете стандартна разплащателна сметка УниКредит във всеки един клон на банката лично или чрез упълномощено лице. Освен това, през сайта на банката имате възможността да направите онлайн запитване, попълвайки кратка форма, след което да получите обаждане от консултант на УниКредит².

Разплащателна сметка УниКредит Булбанк - валути, лихви и такси

Валутите, в които можете да си откриете разплащателна сметка УниКредит са:

 • BNG (левa)
 • EUR (евро)
 • USD (щатски долари)
 • GBP (британски паунди)
 • CHF (швейцарски франкове)²

Съгласно Лихвения бюлетин на банката за физически лица има гарантирано начисляване на лихва при поддържане на сума над:

 • BGN 50
 • EUR 25, като това важи още и за USD, GBP и CHF

Има възможност лихвата да се превежда по посочена от титуляра друга сметка в банката, която може да е с титуляр трето лице.

За различните валути и услуги, които предлага, УниКредит начисляват различни такси. За пример, едни са таксите за откриване на разплащателна сметка УниКредит в EUR или BGN, а други за месечна поддръжка на сметката в зависимост от нейния средномесечен баланс и съответната валута, в която е открита.

Такси за предлаганите валути от УниКредит

Има конкретни условия за откриване и закриване на стандартна разплащателна сметка УниКредит и таксите за обслужване на сметката зависят от валутата, в която тя е открита. В долупосочената таблица ще намерите обобщени данни за таксите и валутите за разплащателна сметка УниКредит:

Услуги Такси
Откриване на разплащателна сметка Уникредит³ BGN 8 / EUR 4
Закриване на разплащателна сметка УниКредит без такса³
Месечна такса поддръжка: със средномесечен баланс

до 200 000 BGN / 100 000 EUR

BGN 4 / EUR 3³
Месечна такса поддръжка: със средномесечен баланс

над 200 000 BGN / 100 000 EUR

BGN 10 / EUR 6³

Какви са таксите на УниКредит Булбанк за кредитен превод от сметката ви?

В зависимост от това дали ще правите SEPA превод в EUR към други банки в ЕИП (Европейското икономическо пространство) или превод във валута към други банки извън ЕИП и превод във валути, различни от EUR към други банки в ЕИП, таксите на УниКредит Булбанк са различни.

В долупосочената таблица е представена обобщена информация по този въпрос:³

По електронен канал На хартиен носител
Преводи в EUR към други банки в ЕИП -вальор 1 работен ден: BGN 1.20

-вальор същия ден: BGN 14

-вальор 1 работен ден: BGN 6

-вальор същия ден: BGN 22

Преводи във валута към други банки извън ЕИП и преводи във валути,

различни от евро към други банки в ЕИП

-вальор 1 работен ден: EUR 22 - EUR 375 + EUR 9 такса комуникационни услуги

-вальор същия ден: EUR 30 - EUR 450 + 9 EUR такса комуникационни услуги

-вальор 1 работен ден: EUR 30 - EUR 450 + EUR 9 такса комуникационни услуги

-вальор същия ден: EUR 50 - EUR 500 + 9 EUR такса комуникационни услуги

УниКредит Булбанк и използваният от банката обменен курс

УниКредит Булбанк използва свой собствен обменен курс⁴, различаващ се от средния пазарен валутен курс, който можете да намерите в Google. Стандартна практика при голяма част от банките е да процедират именно по този начин. Освен това повечето от тях изискват допълнителни такси от клиентите и поставят надценки на паричните преводи.

С Wise и предлаганите от тях алтернативни услуги, можете да бъдете сигурни и спокойни, че единствено средният пазарен валутен курс се използва за конвертиранията на различните валути. В допълнение, още преди да сте си създали Wise акаунт, вие разполагате с опция да проверите всички крайни такси.

Практичният, удобен и лесен за използване мултивалутен акаунт на Wise

Представяте ли си да можете да получавате плащания като в местна банкова сметка, да разполагате с данни за банков акаунт не в една или две, а в цели 10 валути, и да конвертирате и съхранявате над 50 различни валути? С практичния, удобен и лесен за използване мултивалутен акаунт на Wise това вече е възможно!

С този акаунт изпращането на пари чужбина е бързо и евтино, а в случай че използвате безплатната услуга да си откриете сметка в Wise, получавате дебитна карта и не плащате месечни такси за поддръжка на сметката.

С Wise, освен изключително модерни, практични, удобни и иновативни услуги, вие получавате гаранция за сигурност и безопасност, тъй като Wise съобразяват изцяло своята дейност в различните държави, в които оперират, с всички законодателни изисквания и правила на съответните регулаторни органи.

Създайте си безплатно акаунт в Wise


Източници:

 1. Асоциация на банките в България, Депозитни продукти
 2. УниКредит Булбанк, Стандартна разплащателна сметка
 3. УниКредит Булбанк, Документ с информация за таксите
 4. УниКредит Булбанк, Валутни курсове

Източниците са проверени на 03.06.2022 г.


This publication is provided for general information purposes only and is not intended to cover every aspect of the topics with which it deals. It is not intended to amount to advice on which you should rely. You must obtain professional or specialist advice before taking, or refraining from, any action on the basis of the content in this publication. The information in this publication does not constitute legal, tax or other professional advice from Wise Payments Limited or its affiliates. Prior results do not guarantee a similar outcome. We make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content in the publication is accurate, complete or up to date.

Money for here, there and everywhere

Научете повече

Tips, news and updates for your location