SEPA превод: значение, начин на действие и такси за извършването му

Olesya Mets

Ако искате да наредите или получите плащания в EUR в рамките на Европейския съюз (ЕС), то начинът да направите това е използването на SEPA превод.

От тази статия ще научите всичко за SEPA превод - какво представлява, какви разновидности има, къде се използва, колко струва и за какъв период от време се извършва. Също така, ще се запознаете с предлаганите от Wise модерни финансови услуги, които ви позволяват да осъществявате международни преводи бързо, лесно и с минимални такси.

Научете как да спестите пари с Wise

Какво е SEPA превод?

В началото трябва да се започне с това какво е SEPA превод.

Single Euro Payments Area (SEPA) e единна зона за плащания в EUR. Като нейни потребители можете да нареждате и получавате плащания в EUR в рамките на всички страни от ЕС, както и на определени държави извън него. SEPA е изцяло хармонизирана и предлага абсолютно еднакви общи условия, независимо от вашето конкретно местонахождение¹. За пример, няма значение дали се намирате във Франция, Германия или Испания - условията, правата и задълженията, свързани със SEPA са едни и същи. След като вече знаете какво е SEPA превод, научете повече и за основните инструменти за плащания.

СЕПА превод - основни платежни инструменти

Към този момент СЕПА превод разполага с три основни платежни инструменти за плащания в единната валута, а именно:

 • Кредитни преводи
 • Директни дебити
 • Платежни карти

Кредитните преводи и директните дебити са платежни схеми, които съдържат общи правила, свързани с таксите, времето и условията за извършването на преводите и дебитите в EUR. При тези схеми няма значение дали платецът и получателят се намират в една държава или в различни страни, стига да са на територия, в която действа SEPA.

По отношение на платежните карти, идеята е навсякъде в ЕС клиентите да могат да извършват преводи в EUR с картите си при същите условия, които са в сила в техните страни¹.

Страните, в които SEPA е активна

В долупосочената таблица са включени всички страни, в които SEPA е активна. Те са систематизирани в зависимост от това дали са в еврозоната или не, с една дума - дали са приели EUR като официална валута или не са:²

Страни от еврозоната, които са приели EUR като официална валута Страни извън еврозоната, които не са приели EUR като официална валута Страни извън еврозоната, които правят плащания в EUR и приемат различните SEPA схеми за плащане
 • Австрия
 • Белгия
 • Кипър
 • Естония
 • Финландия
 • Франция
 • Германия
 • Гърция
 • Ирландия
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Холандия
 • Португалия
 • Словакия
 • Словения
 • Испания
 • Швеция
 • Дания
 • Полша
 • Чехия
 • Унгария
 • България
 • Румъния
 • Хърватия
 • Великобритания
 • Исландия
 • Норвегия
 • Лихтенщайн
 • Швейцария
 • Княжество Монако
 • Княжество Сан Марино
 • Колонии на Британската корона
 • Княжество Андора
 • Ватикана

Какво е нужно, за да направите SEPA превод?

Според действащото българско законодателство и по конкретно Валутния закон, за презграничните преводи и плащания, които са в размер до 30 000 BGN или тяхната равностойност в друга валута, не е нужно да представяте допълнителни сведения и документи⁴. Достатъчно е само да посочите основанието за превода чрез нареждане/формуляр за превод.

Ако искате да направите SEPA превод, повечето банки в България ще изискват от вас стандартна информация, а именно:

 • Името на получателя на превода
 • IBAN на получателя
 • BIC код на банката

Евтини, бързи и лесни международни парични преводи с Wise

За вас като потребители е важно да имате възможност да изпращате пари в чужбина евтино, бързо и лесно - с международните преводите на Wise това вече е възможно. Вие разполагате с опцията да държите и конвертирате над 50 различни валути само с един-единствен мултивалутен акаунт. Също така, можете да получите данни за банков акаунт за 10 валути, в които да получавате плащания като в местна банкова сметка, включително в EUR и GBP.

Освен това, с Wise получавате гаранция, че всички конвертирания на валути ще бъдат направени със среден пазарен валутен курс - същият, който можете да намерите в Google. Това е от особено голяма важност, защото е обичайна практика банките да постигат съгласие помежду си относно валутния курс, който обаче бива предлаган на клиентите с надценка.

Отворете си акаунт в Wise напълно безплатно. Можете също така да изчислите всички такси преди регистрация.

SEPA превод такси - колко ще ви струва

Максималната сума по схемата на незабавни SEPA кредитни преводи³ е 15 000 EUR според ЕПС (Европейският платежен съвет).

Във връзка с фиксираната максимална сума за незабавните SEPA кредитни преводи и цените на преводите в EUR в Единната зона като цяло, е важно да се отбележи, че отделните банки имат свои собствени тарифи за различните SEPA платежни инструменти и схеми. Голяма част от банките предлагат SEPA преводи без допълнителни такси или с минимални такси за потребителите, но ние не трябва да забравяме за използвания от тях валутен курс.

Обикновено при получаването на SEPA превод такси няма и в повечето банки е напълно безплатно.

SEPA превод време - колко бързо се осъществява

Незабавните SEPA кредитни преводи се извършват във всеки ден от годината, 24 часа в денонощието - това е принципът 24/7/365. Времето на транзакцията при тези преводи е 10 секунди³. Такива преводи обаче не се поддържат от всички банки.

Отделно от това е важно да се каже, че сроковете за изпълнение и вальорите за СЕПА преводите са различни в зависимост от това за коя банка става въпрос. Обичайно SEPA преводите се изпълняват до края на деня или с вальор следващия работен ден. При повечето банки срокът на изпълнение зависи от това кога са наредени преводите.

Как можете да получите SEPA банков превод?

Повечето банки в България изискват стандартна информация от своите клиенти. Ако искате да получите SEPA банков превод, подгответе следните данни:

 • Вашето име като получател
 • IBAN на вашата сметка
 • BIC код на банката

SEPA директен дебит

Схемата за SEPA директен дебит има две разновидности³:

 • Основна схема за SEPA директен дебит
 • Схема за SEPA директен дебит от типа бизнес към бизнес

Подобно на другите SEPA преводи, SEPA директен дебит също изисква IBAN на банковите сметки на подателя и получателя, а понякога и BIC код на банките. SEPA директен дебит обаче е различен метод на плащане от останалите СЕПА преводи. При него ролите се разменят и получателят на средствата трябва да поиска паричния превод от подателя.

Ако вие сте получател на средствата, трябва да изпратите изрично искане до подателя, за да може последният да позволи изтеглянето на парите от неговата сметка. Преди да се осъществи самият дебит обаче, подателят подписва договор, който ви позволява да теглите пари от сметката му за определено време⁵. За пример, SEPA директен дебит може да бъде изключително полезен, ако имате да плащате някакви сметки на периодична основа. Вместо всеки път да плащате сметките отделно, чрез директния дебит парите могат да се изтеглят автоматично от вашата банкова сметка.

Искате да правите международни преводи максимално бързо, лесно и евтино? - научете повече за иновативните и ефективни финансови услуги на Wise.

Разберете повече за Wise


Източници на информация:

 1. Българска народна банка, Единната зона за плащания в евро (SEPA), Въведение
 2. Официален уебсайт на ЕС
 3. Национална организация за подпомагане присъединяването към SEPA (NASO) към Асоциация на банките в България
 4. Актуалният и действащ Валутен закон на Република България
 5. SEPA transfers made easy–everything you need to know

Източниците на информация за проверени на 06.05.2022 г.


*Моля, вижте Условията за ползване и наличността на продукта за вашия регион или посетете Такси и цени на Wise за най-актуалната информация за цените и таксите.

Настоящата публикация се предоставя само за обща информация и не представлява правен, данъчен или друг професионален съвет от страна на Wise Payments Limited или неговите дъщерни дружества и филиали и не е предназначена да замести получаването на съвет от финансов консултант или друг професионалист.

Не правим никакви заявления и не даваме никакви гаранции или уверения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на публикацията е точно, пълно или актуално.

Пари без граници

Научете повече

Съвети, новини и актуализации за вашето местоположение